Kofei

Menu

Signature koFei Flavor


White koFei

Cappucino koFei

Latte koFei

Choc koFei

Matcha koFei

Vanilla koFei

Mocha koFei

Ice-Blended Flavor


Cookies & Cream

Matcha Creme

Snowhite koFei

Chocovilla Vibes

Signature Hot koFei


Hot koFei Vanilla

Hot koFei Choc

Hot koFei Mocha

Hot White koFei

Hot koFei Cappucino

hot koFei Matcha

Hot koFei Latte